లాస్ ఏంజిల్స్ లోని వ్యాలీలొ ఘననంగా ఉగాది వేడుకలు April 16th

1119

వ్యాలీ  తెలుగుస్  ఆద్వర్యంలొ  లాస్ ఏంజిల్స్  లోని  శాన్ ఫెర్నాండొ  వ్యాలీలొ  ఉగాది  వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకొన్నారు. వెస్టుహిల్స్   డీ టొలొడొ హైస్కూల్  లొ  నిర్వహించిన  ఈ వేడుకలకు  సుమారు 500 మంది తెలుగు వారు పాల్గొన్నారు. 100 మందికి పైగా కళాకారులు ఈ  సందర్భంగా ప్రదర్శించిన   పలు  సాంస్క్రుతిక  కార్యక్రమాలు  అందరిని ఎంతగానో  ఆకట్టుకున్నాయి. చిన్నారుల నృత్యాలు, గీతాలు మరియు మహిళల  ఫ్యాసన్ షొ అందరిని  అలరింప చేసాయి.  విష్ణు కేటరింగ్ వారు  ప్రేక్షకులకు పసందైన  విందు   భోజనం     అందించారు. కార్యక్రమం విజయవంతం  చేయడానికి  కృషి  చేసిన  ప్రతిఒక్కరికి నిర్వాహకులు  కృతజ్ణతలు  తెలిపారు.

ugadi-celebrations-in-los-angeles-valley-on-april-16-2016 (2) ugadi-celebrations-in-los-angeles-valley-on-april-16-2016 (4) ugadi-celebrations-in-los-angeles-valley-on-april-16-2016 (6) ugadi-celebrations-in-los-angeles-valley-on-april-16-2016 (8) ugadi-celebrations-in-los-angeles-valley-on-april-16-2016 (10) ugadi-celebrations-in-los-angeles-valley-on-april-16-2016 (12)

Photos Link :

https://goo.gl/photos/c4NRBUKhtdgLgN6C6

https://goo.gl/photos/XMAqjyhjWLxyKZxx5