త్వరలో “ఎన్నారై టి. అర్.యస్ సెల్ – ఆస్ట్రేలియ” శాఖ ప్రారంభం – ఎన్నారై. టి.అర్.యస్ అద్యక్షులు అనిల్ కూర్మాచలం

1301
ఇటు క్షేత్రస్థాయిలోనే కాకుండా ఖండాంతరాల్లో నివసిస్తున్న   తెలంగాణా బిడ్డలు సైతం టి. ఆర్. యస్ పార్టీ లో చేరి  – కెసిఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపర్చడానికి ముందుకు వస్తున్నారు.నాడు ఉద్యమం లో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తెలంగాణా రాష్ట్రాన్ని సాదించిన కెసిఆర్ గారు, నేడు రాష్ట్రాన్ని  “బంగారు తెలంగాణా” గా చేయడం కూడా కేవలం కెసిఆర్ గారి వల్లే సాద్యామని, మన ఇంటి పార్టీ ని మనం కాపాడుకోని అన్ని సందర్బాల్లో వీలైనంత సహాయ సహకారాలు అందించడానికి, ఆస్ట్రేలియ లో నివసిస్తున్న తెలంగాణా బిడ్డలు ముందుకు వచ్చారని, కాబట్టి త్వరలో “ఎన్నారై టి. అర్.యస్ సెల్ – ఆస్ట్రేలియ”  విభాఘం ప్రారంభం అవుతుందని ఎన్నారై. టి.అర్.యస్ అద్యక్షులు అనిల్ కూర్మాచలం తెలిపారు.
అలాగే కెసిఆర్ గారి   ఆదేశానికి మరియు టి. ఆర్. యస్ ఎంపీ కవిత గారి ప్రోత్సాహం మేరకు  తెలంగాణా బిడ్డ లు  ప్రపంచం లో ఎక్కడున్నా అక్కడ ఎన్నారై టి. ఆర్. యస్ శాఖ లు ఏర్పాటు చేసి గులాబీ మయం చేసి అటు ప్రభుత్వానికి – ప్రవాస బిడ్డలకు వారధి గా నిలబడతామని తెలిపారు, సంప్రదించవలసిన ఈమెయిల్  [email protected].
త్వరలో కమిటీ వివరాలు తెలియజేస్తామని, ఆవిర్భావ సభను కూడా ఘనంగా నిర్వహిస్తామని  ఎన్నారై. టి.అర్.యస్ అద్యక్షులు అనిల్ కూర్మాచలం తెలిపారు.   అలాగే ఈ సందర్భంగా ఎన్నారై లకు అవకాశం కల్పించినందుకు టి.అర్.యస్ అద్యక్షులు  కెసిఆర్ గారి కి మరియు పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్న ఎన్నారైలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Anil Kurmachalam