Kumbhabhishekam at Sri Satyanarayana Swamy Devasthanam (VEDA Temple), Milpitas, CA

2113
????????????????????????????????????

అమెరికాలో అన్నవరముగా ప్రసిద్ధి గాంచిన  `మేల్పీఠ’ శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయము (కాలిఫోర్నియా, మిల్పీటస్ నగరము) లోని అంతశ్శిఖర ప్రతిష్ఠ, కలశ స్థాపన, కుంభాభిషేక మహోత్సమము, `వేద మంత్రాచార్యర్షభ’ , `వేద నాద వాచస్పతి’, `జ్యోతిష భాస్కర’ బ్రహ్మశ్రీ మారేపల్లి నాగవేంకట శాస్త్రి గార్ల ఆధ్వర్యంలో Feb 18, 19, 20 తేదీలలో త్రయాహ్నిక దీక్ష తో మహా వైభవంగా జరిగింది.

 

దేవాలయంలో వేంచేసిన శ్రీ విజయ గణపతి, శ్రీ భవానీ శంకర, శ్రీ సింహికా దుర్గా దేవి, శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి,  శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ కార్తికేయ, శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవి, శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయాల అంతశ్శిఖరాలు  భారత దేశము నుండి వచ్చిన మహాశిల్పులు 2014 నుండి  శ్రమించి, ప్రాచీన స్థాపత్య రచనతో, ఆగమ శాస్త్రానుసారంగా, శిల్ప మనోహరంగా నిర్మించారు. ఆ శిఖరాలకు, భారత దేశంలో తయారు చేసిన  స్వర్ణ రసిత కలశాలు స్థాపించారు.

 

ఈ మహా యజ్ఞమును ప్రధానార్చకులు, వేదాధ్వర్యులు, వేద కులపతి, బ్రహ్మశ్రీ మారేపల్లి నాగ వేంకట శాస్త్రి గారు,బ్రహ్మ స్థానంలో ఉండి, ఆర్గురు ఆలయార్చకులతో, అమెరికాలోని ఇతర దేవాలయార్చకులు నల్గురితో ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా, సాంగంగా, అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరిపించారు.

Kumbhabhishekam at Sri Satyanarayana Swamy Devasthanam (VEDA Temple), Milpitas, CA (1) Kumbhabhishekam at Sri Satyanarayana Swamy Devasthanam (VEDA Temple), Milpitas, CA (2) Kumbhabhishekam at Sri Satyanarayana Swamy Devasthanam (VEDA Temple), Milpitas, CA (3) Kumbhabhishekam at Sri Satyanarayana Swamy Devasthanam (VEDA Temple), Milpitas, CA (4)

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Kumbhabhishekam at Sri Satyanarayana Swamy Devasthanam (VEDA Temple), Milpitas, CA (7)

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Kumbhabhishekam at Sri Satyanarayana Swamy Devasthanam (VEDA Temple), Milpitas, CA (18)

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Kumbhabhishekam at Sri Satyanarayana Swamy Devasthanam (VEDA Temple), Milpitas, CA (30) Kumbhabhishekam at Sri Satyanarayana Swamy Devasthanam (VEDA Temple), Milpitas, CA (31)

ఈ త్రయాహ్నిక దీక్షలో:

మొదటి రోజు: శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరీ పునః ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగినది.  అటుపైన, కుంభాభిషేక దీక్ష ప్రారంభమైనది. గణపతి పూజ, మహా సంకల్పము, దీక్షా ధారణ, అంకురారోపణలు జరిగినవి.  శిఖర, కలశ దాతలు దీక్షా వస్త్రాలు ధరించి, మూడు రోజులు పరమ భక్తి శ్రద్ధలతో దీక్షలో పాల్గొన్నారు.

 

రెండవ రోజు: సర్వతోభద్ర మంటపారాధన, అగ్ని స్థాపన, క్షీరాధివాసము, జలాధివాసము, ధాన్యాధివాసము,పుష్ప శయ్యాధి వాసములతో కలశములను అర్చించి, దేవతలకు మూల మంత్ర హోమము నిర్వహించారు.

 

మూడవ రోజు: శిఖరాలకు కలశ ప్రతిష్ఠ చేసి, కుంభాభిషేకము  నిర్వహించారు.  ఈ త్రయాహ్నిక దీక్ష, కలా హోమము, సర్వతోభద్ర మూలమంత్ర హోమము, పూర్ణాహుతి, అవభృథ స్నానముల పిదప, శివ పార్వతులకు శాంతి కల్యాణముతో సంపూర్ణ మైనది.

 

నిర్వహణ: ధర్మకర్తల మండలి ఛైర్మన్ బ్రహ్మశ్రీ మారేపల్లి నాగవేంకట శాస్త్రి గార్లతో పాటు, వేద బోర్డు, ఎగ్జిగ్యుటివ్ కమిటీ, మరియు ఆఫీసు బేరర్లు: మందాడి వేంకట రెడ్డి గారు – అధ్యక్షులు,

తాడేపల్లి పద్మనాభం గారు – ఉపాధ్యక్షులు,

సంతోష్ కార్ణేవార్ గారు – కోశాధిపతి,

కొల్లూరు మహాదేవు గారు – సచివులు (సెక్రటరీ),

అజ్జరపు గోపాల గారు – సంయుక్త కోశాధిపతి

కార్య నిర్వాహక మండలి: కాచె శశిధరు గారు, దువ్వూరు దయాకరు గారు, కొవ్వూరి వైష్ణవు గారు, భూపాలం రామ్ గారు, కిచిలి కిశోరు గారు, ఇంకా ఎందరో స్వచ్ఛంద సేవకులు, ప్రాంతీయ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు, భక్తులు.

 

ఈ కుంభాభిషేక మహోత్సవానికి మూడు వేలకు పైగా భక్తులు విచ్చేసి,  ఈ పవిత్ర క్రతువులో పాల్గొని తరించారు.

About Kumbhabhishekam :

The temple consecration is called the Kumbhabhishekam. This formidable term means the “sprinkling” (abhishekam) of the temple with sacred waters carried in a “water-pot” (kumbha). This is the most important ritual in the life of a newly built temple. Kumbhabhishekam is performed to `Kalasaas’, the round pinnacles on the top of the `Sikharam’ which is the Sanctum-Sanctorium’s peak. According to Sanatana dharma, one can attain liberation from the cycle of life and death, by practicing four aspects of Vedic doctrines. These four, termed as `Saadhana Chatushtayam’, consist of Devotion (Bhakti), Knowledge (Jnaanam), Discipline (Yoga) and Freedom

from worldly desires(Vairaagyam). According to Agama sastras, temple is the sacred place that platforms the practice of Saadhana Chatushtayam. Bhakti is practiced by idol worship. Vairaagyam is practiced by performing puja to the deities.

Sikharam is the face of the temple. Sanctum-Sanctorium’s sacred power and energy culminate in Sikharam. The Sikharam is viewed as the `Bindu sthaanam’ of Sahasraaram and bestows the restraint to

practice Yogam. Knowledge (Jnanam) realization is practiced by worshipping `Kalasa’. It is believed that Lord Vishnu resides in the mouth of the Kalasa, Lord Rudra in the neck. At the bottom Lord Brahma resides, in the middle are the divine mothers (SaptamaatRkas). In the stomach exists all seas and seven islands of this earth, Rik, Yajus, Saama and Atharavana vedaas with all vedaangaas present in the sacred water inside the Kalasa, per this slokam.

`kalaSasya mukhE viShNuH kaNThE rudraH samASritaH, mUlE tratra sthitO brahmA madhyE mAtR gaNAH smRtAH, kukShau tusAgarAH sarvE saptadvIpA vasundharA, RgvEdOtha yajurvEdaH, sAmavEdO hyatharvaNaH, angaiSca sahitAH sarvE, kalaSAMbusamASritAH’.

A temple attains its full form with Sikharam, Kalasaas, Dhvajasthambham along with the deities. Installation of Kalasaas on the Sikharam is complete with Kumbhabhishekam. This is a sacred process of performing Abhishekam to Kalasaas with PanchaamRtam and waters from oceans and rivers carried in pots (Kumbha) amidst chanting of veda mantraas. By participating in Kumbhabhishekam, one can get their past sins washed away.