న్యూ జెర్సీ లో ఘనంగా హోలీ సంబరాలు

1040

కళాభారతి  అసోసియేషన్ అద్వర్యంలో న్యూ జెర్సీ లో జరిగిన హోలీ సంబరాలకు విశేష స్పందన లబించింది. ఈ సంబరాలలొ  దాదాపు 200 మంది తెలుగు ప్రజలు తో పాటు అమెరికా పిల్లలు కూడా  పాల్గొన్నారు. పెద్దలు, చిన్న పిల్లలు అనె తేడా లెకుండా రంగులూ చల్లుకుంటూ నౄత్యాలు చేస్తూ అనందంగా జరుపుకున్నారు.  ఈ ఉత్సవాల్లొ కాముడి మంటలు  ప్రత్యేక ఆకర్షణ గా నిలిచింది.ఇందులో కళాభారతి అసోషియెషన్ మెంబెర్స్ , ఇతరులు పాల్గొన్నారు.

kalabharathi holi celebrations

Photo gallery: https://www.dropbox.com/sh/0oxmspfnqum9lum/AACS58FDUCa7cWrXLx3wWB_6a?dl=0