టోరొంటో నగరంలో ఘనంగా బతుకమ్మ ఉత్సవాలు 2015

2223

తెలంగాణ కెనడా సంఘం (Telangana Canada Association- TCA) ఆద్వర్యంలో 12 సెప్టెంబరు 2015 శనివారం రోజున కెనడా దేశం గ్రేటర్ టోరొంటోలోని సెంటెన్నియల్ పార్కులో దాదాపు 300 మంది పాల్గొని బతుకమ్మ ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా జరుపుకున్నారు. మహిళలు సాంప్రయదుస్తులతో బతుకమ్మ ఆటలు ఆడుతు పాటలు పాడుకొన్నారు.

సంఘం ఆద్వర్యంలో ఇది పదకొండవ బతుమ్మకాగా తెలంగాణ ఏర్పాటు తర్వాత రెండవ బతుకమ్మ కావడంతో అందరు కూడ పండుగను అత్యంత సంబురంగా జరుపుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ కెనడా సంఘం (Telangana Canada Association- TCA) ఆద్వర్యంలో మంచి రుచికరమైన భొజనాలు ఏర్పాటు చేసారు. అధ్యక్షులు శ్రీ చంద్ర స్వర్గం గారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ కెనడా సంఘం
(Telangana Canada Association- TCA) ఆద్వర్యంలో చేయ బడే అన్నికార్యక్రమాలలో ఇంతే ఉత్సాహంతో పాల్గొని విజయవంతం చేయవలెనని సబికులందరిని కోరారు.

బతుకమ్మలను ప్రక్కనే గల సరస్సు నిమజ్జనం చేసి సాంప్రదాయ బద్దంగా తయరు చేసుకొని వచ్చిన ఫలహారాలను ఆరగించారు. మహిళలు గౌరమ్మ పసుపు కుంకుమలను పంచుకున్నారు. చివరగా కమ్మని కాఫీ ఆరగింపు మరియు వందన సమర్పనతో బతుకమ్మ ఉత్సవాలు ముగిసాయి.

bathukamma sambaralu in toronto 2015 2 bathukamma sambaralu in toronto 2015 3 bathukamma sambaralu in toronto 2015 5 bathukamma sambaralu in toronto 2015 6 bathukamma sambaralu in toronto 2015